ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

დასრულებული ტენდერები

ქედის სატყეო ადმინისტრაციის შენობის ფასადისა და მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის სამსახურისათვის 2 ოთახის რემონტი (მიმდინარეობს სარემონტო სამუშაოები).

  

მიზანი - აჭარის ტყეების პათოლოგიური მდგომარეობის შესწავლა და პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელება.

2012 წელს სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოს მიერ, თურქეთის საერთაშორისო თანამეგობრობისა და განვითარების სააგენტო TIKA- ში წარდგენილი პროექტით, რომელიც ითვალისწინებს სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოს ბაზაზე მავნებელ-დაავადებებთან ბრძოლის სამსახურის შექმნას, მიღებული იქნა საწყის ეტაპზე სამუშაო პირობების შესაქმნელად სხვადასხვა ხელსაწყოები, ინვენტარი და დანადგარები.

   2013 წლიდან გათვალისწინებულია აღნიშნული სამსახურის დაკომპლექტება კომპეტენტური სპეციალისტებით, რომელიც ფუნქციონირებას დაიწყებს ქედის სატყეო ადმინისტრაციის შენობაში და მოემსახურება მთლიანად აჭარის ტყეებს.

2013 წლისათვის 10 კმტყისმეორეხარისხოვანიახალიგზისმშენებლობა   და 20 კმარსებულიგზისშეკეთება

მიზანი - სოციალური ჭრებით მოსახლეობის სათბობად II ხარისხის (შეშა) და პირადი მოხმარების მიზნით I ხარისხის (მასალა) ხე-ტყით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

სულ დაგეგმილია:

თითოეულ სატყეო ადმინისტრაციაში 2-2 კილომეტრი სიგრძის ახალი გზის გაყვანა, სულ 10 000მ:

20 000მ არსებული გზის შეკეთება, მათ შორის:

ქობულეთის მუნიციპალიტეტი - 3800მ;

ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტი- 3 300მ;

ქედის მუნიციპალიტეტი- 3600მ;

შუახევის მუნიციპალიტეტი-4300მ;

ხულოს მუნიციპალიტეტი- 5000მ

3 დეკემბრის მდგომაროებით, ტენდერები დასრულებულია 20 000მ არსებული გზის შეკეთება, 10 კმ ახალი გზის გაყვანა

სატყეო ადმინისტრაციებზე თითო ერთეული ბულდოზერის შეძენა

მიზანი - ტყის მეორეხარისხოვანი ახალი გზების მშენებლობა და ზამთრისა და წვიმების შედეგად დაზიანებული გზების რემონტი. სოციალური ჭრებით მოსახლეობის სათბობად IIხარისხის (შეშა) და პირადი მოხმარების მიზნით I ხარისხის (სამასალე) ხე-ტყით უზრუნველყოფის ხელშეწყობა.

ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა 32,92ჰა-ზე

მიზანი - ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის, ხიხაძირის სატყეოს და ზეგნის სატყეოში მეჩხერი მეჩხერ სუბალპური ტყის ფართობების ბუნებრივ განახლებაზე ხელშეწყობა.

აჭარის ა/რ ტერიტორიაზე სახელმწიფო ტყის ფონდის საზღვრების დადგენა, დაზუსტება და გამიჯვნა.

მიზანი - სატყეობის, კვარტლებისა და ლიტერების საზღვრების დადგენა, გამიჯვნა, შესაბამისი რუკების მომზადება. ტყის მოვლა, დაცვა, აღდგენის სამუშაოების დაგეგმვისა და ტყითსარგებლობის ხელშეწყობა.

Pin It