ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოში, შპს გის და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრ ,,გეოგრაფიკი“-მა  სატყეო სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, განსახილველად წარმოადგინა აჭარის სახელმწიფო   ტყის ფონდში მიმდინარე ტყის ინვენტარიზაციის (ტყეთმოწყობა) ხულოს სატყეო ადმინისტრაციისტყის მართვის გეგმის მასალები.

ვრცლად...

ქობულეთისა და ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციების ტყის მართვის გეგმის პროექტი

    სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოში, შპს გის და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრ ,,გეოგრაფიკი“-მა  სატყეო სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, განსახილველად წარმოადგინა აჭარის სახელმწიფო   ტყის ფონდში მიმდინარე ტყის ინვენტარიზაციის (ტყეთმოწყობა) ქობულეთისა და ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაციების ტყის მართვის გეგმის მასალები.

ვრცლად...

ქედის სატყეო ადმინისტრაციის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოში, შპს ,, გეოგრაფიკი“-მა  სატყეო სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, განსახილველად წარმოადგინა აჭარის სახელმწიფო   ტყის ფონდში მიმდინარე ტყის ინვენტარიზაციის (ტყეთმოწყობა)ქედის სატყეო ადმინისტრაციის ტყის მართვის გეგმის პროექტი.ტყეთმოწყობითი სამუშოები ხორციელდება რამდენიმე  ეტაპად და დასრულდება 2016 წლის დეკემბერში.

ვრცლად...