ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

შუახევის სატყეო ადმინისტრაციის ტყის მართვის გეგმის პროექტი

    სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტოში, შპს გის და დისტანციური ზონდირების საკონსულტაციო ცენტრ ,,გეოგრაფიკი“-მა  სატყეო სააგენტოსთან გაფორმებული ხელშეკრულების თანახმად, განსახილველად წარმოადგინა აჭარის სახელმწიფო   ტყის ფონდში მიმდინარე ტყის ინვენტარიზაციის (ტყეთმოწყობა) შუახევის სატყეო ადმინისტრაციის ტყის მართვის გეგმის მასალები.

დაინტერესებულ პირებს, გთხოვთ  გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები და წინადადებები 20 სამუშაო დღეში.

შუახევის ტყის მართვის გეგმა

ტაქსაციური აღწერა - ოლადაური

ტაქსაციური აღწერა - შუახევი 1

ტაქსაციური აღწერა - შუახევი 2

ტაქსაციური აღწერა - ჭვანა 1

ტაქსაციური აღწერა - ჭვანა 2

ჯამური ცხრილები და დაპროექტებული ღონისძიებების უწყისი

პროექტის რუკები

კარტოგრაფიული მასალები

 

 

Pin It