ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

წაბლის ქერქის დაავადება

სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას საქართველოში გავრცელებული წაბლის კორომები. ეს საფრთხე შექმნა წაბლის ქერქის სოკოვანმა დაავადებამ, ენდოტიამ (ეგრეთწოდებული „წაბლის კიბო“). დაავადების გამომწვევია პათოგენური სოკო Cryphonectria parasitica. ხის ქერქზე გაჩენილიჭრილობიდან სოკო იჭრება შიგნით და თანდათანობით ანადგურებს მერქნის   ჭურჭელ- ბოჭკოვან კონებს, რის გამოც იბლოკება მცენარის კვება და წყლის მიწოდება ნიადაგიდან. ეს ყველაფერი საბოლოოდ იწვევს ხის ხმობას. ხმობის პროცესი იწყება ხის წვეროდან. დაავადება მეტად საშიშია არა მარტო საქართველოში, არამედ   მთელ მსოფლიოში. უნდა აღინიშნოს, რომ დაავადების წინააღმდეგ აქამდე არ იქნა მიგნებული რაიმე ეფექტური საშუალება. თუმცა 2017-2018 წლებში ჩვენს მიერ ხორციელდება დაავადებულ წაბლნარებში ბრძოლის ბიოლოგიური მეთოდის გამოყენება.

ვრცლად...

კოლხური ბზა

ბოლო წლებია  გადაშენების საფრთხე ემუქრება კოლხური ბზას, როგორც უნიკალურ რელიქტურ სახეობას.   ეს პროცესი მწვავედ მიმდინარეობს აჭარის ტყის ფონდის ტერიტორიაზე არსებულ ბზის  კორომებშიც. ხმობის მიზეზს წარმოადგენს სოკოვანი დაავადება - ე.წ. „ ბზის სიდამწვრე ’’ , რომელმაც ბზის უნიკალური  კორომები თითქმის სრულიად გაანადგურა. დაავადების გამომწვევია პათოგენი სოკო „Cylindrocladium buxicola”. რომელიც ძალიან სწრაფად ვითარდება და რამდენიმე საათში მერქნის დაზიანებას იწყებს. 

აღნიშნულ სოკოვან დაავადებას ახასიათებს შემდეგი სიმპტომები: ახალდაინფიცირებულ ფოთლებზე ჩნდება მუქი ყავისფერი ლაქები, ფოთოლი კარგავს სიმწვანეს, თანდათან ხდება ქლოროტული და სცვივა.  ეს პროცესი მეორდება რამდენჯერმე, შემდეგ იწყებს ხმობას  მცენარის ტოტები და საბოლოოდ ბზაც ხმება. ბზის ხმობას იწვევს აგრეთვე, ბაქტერიები, ნიადაგის სოკოები, და უნაყოფო სოკოს მიცელიუმი, რომელის ზემოქმედებით  ზიანდება მცენარის ფესვის  ბუსუსები და მიმდინარეობს ლპობა, კვების რეჟიმი ირღვევა და მცენარე ჭკნება, ფოთლები ცვივა და ხმება. 

ვრცლად...

საქართველოს ნაძვნარებში ქერქიჭამიების მასიური გავრცელება და პრევენცია

საქართველოს ნაძვნარებში ქერქიჭამიების მასიური გავრცელება და მათ მიერ გამოწვეული უარყოფითი ზემოქმედების შედეგები ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისიდან არის ცნობილი. პროფესორ ვინოგრადოვ-ნიკიტინის და ზაიცევის შრომაში ,,მასალები კავკასიის ქერქიჭამიების შესწავლისათვის“ აღნიშნულია, რომ 1904 წელს ბორჯომის ტყეებში არსებობდა ქერქიჭამიების ძლიერი კერები და ბრძოლის ჩატარების მიზნით გამოყვეს 4000 ძირი საჭერი ხე, რომლებიც მავნებლის მოსპობის მიზნით თავის დროზე არ იყო მოჭრილი და გაქერქილი, რამაც მავნებლის განადგურების ნაცვლად, მათი მასობრივი გამრავლება გამოიწვია.

რაჭის ტყეებში (სადმელის უბანი) 1912-1913 წლებში, მოიჭრა უამრავი ხე, რამაც როგორც ქერქიჭამიების, ისე ღეროს სხვა მავნე მწერების მასობრივი გამრავლება გამოიწვია, ხოლო 1942-1945 წლებში, ღონისძიებების ჩაუტერებლობის მიზეზით, მავნე მწერები მასობრივად იმდენად გამრავლდნენ, რომ ბაღდათის რაიონის (მაშინდელი მაიაკოვსკის რაიონი) სატყეო მეურნეობაში, მილიონზე მეტი ხე გახმა.

ბოლო პერიოდში კლიმატის მყისიერმა ცვლილებებმა ისევ შეუწყო ხელი ქერქიჭამია მწერების მასიურ გამრავლება-გავრცელებას. მათი უარყოფითი ზემოქმედება განსაკუთრებით შეინიშნება ხანგრძლივი გვალვების დროს თხელ, განუვითარებელ ნიადაგებზე. ამ დროს მცენარე ვერ ახერხებს ნიადაგიდან საკვებს ათვისებას, რის გამოც ხეები სუსტდება და მასზე იოლად სახლდება მავნებელი, რის გამოც ხეები იწყებს ჯერ ხმობას შემდეგ კი კვდომას.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

         

ვრცლად...

ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა

სსიპ აჭარის სატყეო სააგენტო სუბალპური ტყეების მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით 2013 წლიდან ყოველწლიურად ახორციელებს პროგრამას ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებებს.

ვრცლად...