ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

ხულო

ხულოს სატყეო ადმინისტრაცია :  ადმინისტრაციის დირექტორი  რენარი  ბოლქვაძე

ხულოს სატყეო ადმინისტრაციის ფართობი 37182 ჰექტარია სატყეო შედგება 3 სატყეო უბნისაგან

    ზეგნის სატყეო – სატყეოს უფროსი როინ შანთაძე   
    ხიხაძირის სატყეო --სატყეოს უფროსი სულიკო სურმანიძე
    ხულო-ღორჯომის სატყეო -სატყეოს უფროსის მ/შ ვალერი ბერიძე

   1. ზეგნის სატყეო --  სატყეოს უფროსი  როინ შანთაძე. საერთო ფართობი 9593 ჰექტარია. სატყეო დაყოფილია 8 სამცველოდ.2014 წელში საყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 800 გრზ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო გზა,ხოლო 2015 წელში დაგეგმილია 1600გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.

#1 სამცველო  ტყის მცველი --- ზვიად სოლომონიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1253 ჰექტარი, მასში შემავალი კვარტლებია: ირემაძეები, დიდაჭარა, კორტოხი, გელაძეები, პაქსაძეები და ბეღლეთი. სულ 6 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის ირემაძეები, დიდაჭარა, გელაძეები და ბეღლეთი. 

#2 სამცველო ტყის მცველი --- მალხაზ ბოლქვაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1736 ჰექტარი მასში შემავალი კვარტლებია: ვაშლოვანი, ჩაო, თაგო, განახლება, ელელიძეები, ღურტა და იაკობაძეები. სულ 7 კვარტალი, აქედან მოქმედი არის 7 კვარტალი. . .

#3 სამცველო ტყის მცველი --- ყაზბეგ კახაძე.სამცველოს საერთო ფართობი 1854 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია: დიოკნისი, მანიაკეთი, ჯვარიქეთი, ტაბახმელა, #19, #20, #21, #23 სულ 8 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის მხოლოდ 6. 

#4 სამცველო ტყის მცველი --- მერაბ ხოზრევანიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1429 ჰექტარია, მასში შემავალი კვარტლებია: ბოძაური, რიყეთი, კვ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22. სულ 9 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის კვ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22. 

#5 სამცველო ტყის მცველი --- რამინ პაპიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1108 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია დანისპარაული კვ. #2, 3, 4, 5. სულ 5 კვარტალი მოქმედი არის 5. მიმდინარე წელს გაკეთდა 300 მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა.. მოსაზღვრე სოფლებია დანისპარაული, დიდი რიყეთი. რიყეთი,

#6 სამცველო ტყის მცველი --- ბიძინა კოჩალიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1203 ჰექტარია, მასში შემავალი კვარტლებია დიდი რიყეთი, ველათი და #1 კვარტალი. სულ 3 კვარტალი მოქმედი არის დიდი რიყეთი და კვარტალი ველათი.მოსაზღვრე სოფლებია დანისპა რაული, დიდი რიყეთი, რიყეთი.

#7 სამცველო ტყის მცველი --- ამირან პაქსაძე ,სამცველოსსაერთო ფართობი 412 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია #6, 7, 8 კვარტალი. სულ 3 კვარტალი. ვინაიდან აღნიშნული კვარტლები სუბალპურ ზოლშია მიმდინარე წელს #7 კვარტალში გამოყოფილი მხოლოდ იქნა მოთხრილ-მოტეხილი და ზეხმელი ხე-ტყე, რომელიც გაცემული იქნა სოფელ ღურტისა და სოფ პაქსაძეების დროებით სეზონურად მოიალაღე მთა ლოდიძირისა და მთა საკამბეჩოს მოსახლეობაზე. მოსაზღვრედ სეზონურად მოიალაღე სოფ. კორტოხის, სოფ პაქსაძეების, სოფ ღურტისა და დიაკონიძეების მოსახლეობა.

#8 სამცველო ტყის მცველი --- რევაზ ცეცხლაძე საერთო ფართობი 598 ჰექტარია, მასში შემავალი კვარტლებია #9, 10, 11, 12 კვარტალი. სულ 4 კვარტალი. აღნიშნული კვარტლები სუბალპურ ზოლშია მიმდინარე წელს #9, 10, 11, 12 კვარტლებში გამოყოფილი იქნა მხოლოდ მოთხრილ-მოტეხილი და ზეხმელი ხე-ტყე, რომელიც გაცემული იქნა კურორტ ,,ბეშუმის~ მოსახლეობაზე. მოსაზღვრედ სეზონურად მოიალაღე სოფ. ქედლების, ძირკვაძეების, დეკანაშვილების მოსახლეობა.

2. ხიხაძირის სატყეო -- სატყეოს უფროსი  სულიკო სურმანიძე, საერთო ფართობი 13838 ჰექტარია. სატყეო დაყოფილია 8 სამცველოდ. 2014 წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 1750 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა, ხოლო შეკეთებული იქნა 1200 გრძ. მეტრი არსებული გზა.2015 წელში დაგეგმილია 5000 გრზ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.

#1 სამცველო ტყის მცველი --- ელდარ ხოზრევანიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 2000 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია ჭერი, ფაჩხა, წაბლანა და #1 კვარტალი. სულ 4 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 4 კვარტალი. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფი სოციალური ჭრით. მოსაზღვრე სოფლებია ჭერი, ფაჩხა, წაბლანა.

#2 სამცველო ტყის მცველი --- შაქრო მახარაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 2070 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია ძმაგულა, ყინჩაური კვ. #11, 12, 13, 14, 14, 16, 17 კვარტალი. სულ 9 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 9 კვარტალი. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფი სოციალური ჭრით... მოსაზღვრე სოფლებია ძმაგულა, ყინჩაური

#3 სამცველო ტყის მცველი --- ავთანდილ შაინიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1710 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია კვატია, ვერნები #18 და 19 კვარტალი. სულ 4 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 4 კვარტალი. მოსაზღვრე სოფლებია კვატია, ვერნები.

    #4 სამცველო ტყის მცველი --- დიმა სურმანიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 2442 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია ფუშრუკაული, რაქვთა, #7, 8, 9, 10 კვარტალი. სულ 6 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 5 კვარტალი. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფი სოციალური ჭრით. მოსაზღვრე სოფლებია ფუშრუკაული, რაქვთა.

    #5 სამცველო ტყის მცველი --- თენგიზ ბერიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1368 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია #2, 3, 4, 5, 6 კვარტალი. სულ 5 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 5 კვარტალი. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფი სოციალური ჭრით.

   #6 სამცველო ტყის მცველი --- ქამილ აბაშიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1635 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია კალოთა, სკვანა, #20, 21, 22, 23, 24, 31 კვარტალი. სულ 8 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 8 კვარტალი.მოსაზღვრე სოფლებია კალოთა, სკვანა, თხილვანა.

    #7 სამცველო ტყის მცველი --- ხასან ხალვაში,სამცველოს საერთო ფართობი 1413 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია ხიხაძირი, ბაკო #29, 30, 32, 33, 34 კვარტალი. სულ 7 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 7 კვარტალი. მოსაზღვრე სოფლებია კალოთა, ხიხაძირი.

      #8 სამცველო ტყის მცველი --- მალხაზ მამულაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1200 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია თხილვანა, #25, 26, 27, 28 კვარტალი. სულ 5 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 5 კვარტალი.. მოსაზღვრე სოფლებია თხილვანა, ბაკო.

3. ხულო-ღორჯომის სატყეო სატყეოს უფროსის მ/შ ვალერი ბერიძე სატყეოს საერთო ფართობი 13751 ჰექტარია, რომელიც დაყოფილია 8 სამცველოდ.2014 წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 1900 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო  დანიშნულების გზა,ხოლო შეკეთდა 4000 გრძ. მეტრი არსებული გზა.2015 წელში დაგეგმილია 1600 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.

#1 სამცველო ტყის მცველი --- ჯუმბერ თავართქილაძე, სამცველოს ფართობი 874 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია: ძირკვაძეები, ქედლები, საფილეთი, შავი ტყე, ნამწვავი, ფაფაყანა, დეკანაშვილები კვარტალი. სულ 7 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 4 კვარტალი.. მოსაზღვრე სოფლებია ძირკვაძეები, ქედლები, დეკანაშვილები.

#2 სამცველო ტყის მცველი --- დურმიშხან თავარტქილაძე, სამცველოს ფართობი 1055 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია ბაბანური, ყიშლები, #39, 40, 41, 42 კვარტალი. სულ 6 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 4 კვარტალი.მოსაზღვრე სოფელებია ძირკვაძეები, დუაძეები.

#3 სამცველო ტყის მცველი --- თემურ ირემაძე, სამცველოს ფართობი 1015 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია ტუნაძეები, ქურდული, ახალი უბანი, ჭახაური, ბოღაური, ვანაძეები, მერჩხეთი #37, 38, კვარტალი. სულ 9 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 4 კვარტალი მოსაზღვრე სოფელებია ტუნაძეები, ქურდული, ბოღაური, ჭახაური, ვანაძეებუი, მერჩხეთი.

#4 სამცველო ტყის მცველი --- თამაზ სირაძე, სამცველოს ფართობი 3084 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია ლაბაიძეები, მეკეიძეები, ლელი, ბოდიში, ანგორათი, კერჩხიანი, კვ. #8, 9, 10, 11, 23 კვარტალი. სულ 11 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 5 კვარტალი. მოსაზღვრე სოფლებია მეკეიძეები, ლაბაიძეები, ღორჯომი.

#5 სამცველო ტყის მცველი --- ჯემალ გორგაძე, სამცველოს ფართობი 1547 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია #16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 31, 32 კვარტალი. სულ 10 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 6 კვარტალი. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფი სოციალური ჭრით. აღნიშნული კვარტლებიდან სარგებლობს ნაწილობრივ შუახევის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. მოსაზღვრე სოფლებია გორგაძეები, ღორჯომი.

#6 სამცველო ტყის მცველი ვალერი ბერიძე სამცველოს ფართობი 2767 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია #1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 33, სალები, ჯორისათიბი სულ 17 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 6 კვარტალი.  მოსაზღვრე სოფლებია , ღორჯომი, ვანაძეები.

#7 სამცველო ტყის მცველი --- ლევან მარკოიძე, სამცველოს ფართობი 2632 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია საციხური, პანტნარი, გელაურა, ნამონასტრევი, დოხუთი, ცხრამუხლი, ნაფლატი, აგარა #27, 28, 29, 34, 35, 36 კვარტალი. სულ 14 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 8 კვარტალი.. მოასზღვრე სოფლებია საციხური, გელაურა, პანტნარი, ნამონასტრევი.

#8 სამცველო ტყის მცველი --- გოჩა აბულაძე, სამცველოს ფართობი 777 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია უჩხო, გუდასახო, კურცხალი, დიაკონიძეები, ოქრუაშვილები, ბახმარო კვარტალი. სულ 6 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 2 კვარტალი. მოასზღვრე სოფლებია უჩხო, გუდასახო, კურცხალი, დიაკონიძეები, ოქრუაშვილები

Pin It