ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

ხელვაჩაური

ხელვაჩაურის სატყეო ადმინისტრაცია. ადმინისტრაციის დირექტორი: ზაზა დიასამიძე, ფართობი       15439,8ჰა,სატყეო შედგება 3 სატყეო უბნისგან.        

 თხილნარის სატყეო -- სატყეოს უფროსი: თეიმურაზ დუმბაძე  

კირნათის სატყეო-- სატყეოს უფროსი:ემზარ აბაშიძე  

ერგე - ორთაბათუმის სატყეო-- სატყეოს უფროსი: მალხაზ ლორთქიფანიძე 

თხილნარის სატყეო უბანი,სატყეოს უფროსი -- თეიმურაზ დუმბაძე, საერთო ფართობი 6794.8 ჰა, სატყეო დაყოფილია 6 სამცველოდ.  2014 წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 2340გრძ. მეტრი სატყეო სამეურნეო ახალი გზა,ხოლო აღდგენილი იქნა 7624გრძ.მეტრი არსებული გზა. 2015 წელში დაგეგმილია 2800 გრძ. მეტრი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.    

 № 1 სამცველო, ტყის მცველი -- თეიმურაზ მუთიძე,სამცველოს საეთო ფართობი 1533ჰა, მასში შემავალი კვარტლებია 4-16-22-23-31-32 , 

 № 2 სამცველო, ტყის მცველი -- ბადრი შარაძე, სამცველოს საერთო ფართობი 744 ჰა,მასში შემავალი კვარტლებია 5-21-24-33,

 № 3სამცველო,ტყის მცველი --- ნოდარ დუმბაძე, სამცველოს საერთო ფართი 883ჰა. მასში შემავალი კვარტლებია 10-11-12-34. 2    

 № 4 სამცველო, ტყის მცველი --- ანზორ ცინცაძე, სამცველოს საერთო ფართი 1800ჰა.მასში შემავალი კვარტლებია 6-13-14-17-18-19-25-26-35                                                

 № 5სამცველო,ტყის მცველი --- ნადიმ ნაკაშიძე, სამცველოს საერთო ფართი  1135,8 ჰა. მასში შემავალი კვარტლებია 7-8-9-15-27-28-2                                                                                                             

 №6 სამცველო, ტყის მცველი --- ჯემალ კირკიტაძე, სამცველოს საერთო ფართი 699 ჰა, მასში შემავალი კვარტლებია 1-2-3-20                                                                                                                        

    .        კირნათის სატყეო უბანი, სატყეოს უფროსი :ემზარ აბაშიძე ,საერთო ფართობი 5285ჰა და დაყოფილია 6 სამცველოდ.     2014 წელს სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა780 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეუნეო გზა,ხოლო აღდგენილი იქნა 3000მ არსებული გზა.2015წელში დაგეგმილია 2800 გრძ.მეტრი ახალი გზის მშენებლობა.                                                                                                                              

     N1 სამცველო ,ტყის მცველი--- შაქრო ნაგერვაძე, სამცველოს საეთო ფართობი 1316ჰა,მასში შემავალი კვარტლებია: ზედა ქოქოლეთი,საკოხია,სიკალეთი,ქვიტირი,ქავთარეთი,გორგაძეთი,ქვედა ჩხუკუნეთი,საფუტკრეთი,მამლიყანა,ბარიკახიეთის ნაწილი.                                                                            N2 ს ამცელო, ტყის მცველი---ნიაზ ქონდარიძე,სამცველოს საეთო ფართობი 491ჰა,მასში შემავალი კვარტლებია :ცხემლარა,ჩირიდილა,აბანოღელე,აღმართი.                                                                                 N3 სამცველო, ტყის მცველი--- ვახტანგ კახიძე, სამცველოს საეთო ფართობი798ჰა,მასში შემავალიკვარტლებია: სკურდიდის ნაწილი,წაბლნარა,ავჟანდა,ბორგნალა.                                                                                                  N4 სამცველო,ტყის მცველი -- -მერაბ ჭანიძე,სამცველოს საეთო ფართობი 901ჰა,მასში შემავალი კვარტლებია: ჭანივარი ,გოშპარეთი სახვეწელას ნაწილი,ოჯაბურას ნაწილი,ქედქედი,3-4-6-12-13და15ნაწილი.                                                                                                

     N5 სამცველო,ტყის მცველი ქაზიმ იაკობიძე, სამცველოს ფართი 842ჰა,მასში შემავალი კვარტლებია:მირვეთი,კუმლუღი,ხერთვისი,მაჭახლისპირი,გუგულეთური,ფირცხალაური,ცივწყარო .

    N6 სამცველო, ტყის მცველი --- ვლადიმერ ფოთელიძე,სამცველოს საეთო ფართობი 937ჰა, მასში შემავალი კვარტლებია:1-2-5-7-9-10-11.                                                                                                                              ერგე-ორთაბათუმის სატყეო უბანი,სატყეოს უფროსი--- მალხაზ ლორთქიფანიძე,საერთო ფართი3360ჰა,სატყეო დაყოფილია 4 სამცველოდ. 2014 წელს სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 400 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო გზა და აღდგენილი იქნა 3000 მ არსებული გზა.                                      

    N1სამცველო,ტყის მცველი -- ტარიელ დევაძე,სამცველოს საეთო ფართი 1314ჰა,მასში შემავალი  კვარტლებია :1-20-21-22-26-27-28-36.                                                                                                                        N2 სამცველო,ტყის მცველი -- ოქროპირ მიქელაძე,სამცველოს საერთო ფართი 999ჰა,მასში შემავალი კვარტლებია :23-31-32-33-34-35.                                                                                                                           N3 სამცველო, ტყის მცველი ---  ,სამცველოს საერთო ფართი 241ჰა, მასში შემავალი კვარტლლებია: 1-2-3.                                                                                                                                                                                  N4 სამცველო, ტყის მცველი --- დავით საითაძე, სამცველოს საერთო ფართი 806 ჰა, მასში შემავალი კვარტლებია: ტალახნარა, ნასახლევი, ნაბაკვარი,საჩხიკვია,ბერაძეები,ევგენიძეები,შავხიდი, ნაძვები.

Pin It