ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

შუახევი

შუახევის სატყეო ადმინისტრაცია :  ადმინისტრაციის დირექტორი  რომან მიქელაძე

შუახევის სატყეო ადმინისტრაციის ფართობი 40277 ჰექტარია. რმელიც შედგება 3 სატყეო უბნისაგან

    შუახევის სატყეო -- სატყეოს უფროსი : ზურაბ აბაშიძე  
    ჭვანის სატყეო -- სატყეოს უფროსი : მალხაზ ბოლქვაძე
    ოლადაურის სატყეო -- სატყეოს უფროსი : ვაჟა ხიმშიაშვილი

შუახევის სატყეო -- სატყეოს უფროსი: ზურაბ აბაშიძე. საერთო ფართობი 14911 ჰექტარი. სატყეო დაყოფილია 9 სამცველოდ. 2014 წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 4000 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო გზა,შეკეთებული იქნა 1456 გრძ. მეტრი არსებული სატყეო სამეურნეო გზა. 2015 წელში დაგეგმილია 1500 გრძ. მეტრი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.

#1 სამცველო. ტყის მცველი --- მალხაზ თავდგირიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1584 ჰა, მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.#1, დაბაძველი, ბესელაშვილები, კლდისუბანი, ოქროპილაური, ყალაიბონი, ახალდაბა, გორხანაული, ორთამელა, სხეფი, სხეფელა, თერნალი. სულ 12 კვარტალი, . მიმდებარე სოფლებია: ოქროპილაური 18 კომლი, დაბაძველი 40 კომლი, ბესელაშვილები 20 კომლი, კლდისუბანი 8 კომლი, ახალდაბა 120 კომლი, გორხანაული 12 კომლი, ორთამელა 10 კომლი, სხეფი 20 კომლი, თერნალი 15 კომლი, სხეფელა 8 კომლი.

#2 სამცველო. ტყის მცველი --- მერაბ კეკელიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1502 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია #2-3 ნიგაზეული, ზამლეთი, ჩანჩხალო, ღორექეთი, წანკალაური, წიახი. სულ 8 კვარტალი. აქედან ტყეკაფები გამოყოფილი იყო: ნიგაზეულში, ჩანჩხალოში, ღორექეთში, წანკალაურში. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.მიმდებარე სოფლებია. ნიგაზეული 200 კომლი, ჩანჩხალო 90 კომლი, ღორექეთი 15 კომლი, წანკალაურში 5 კომლი

#3 სამცველო. ტყის მცველი --- ჯუმბერ ქამადაძე ,სამცველოს საერთო ფართობი 1165 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია:, #2-#3 ნახევარი. ფურტიო, ბუთურაული, ნენია, გუნდაური, მახე, მომწვარი, მჭედლური, ფახანცველა, დედეშვილები, ნაკანაფევი. სულ 12 კვარტალი. აქედან ტყეკაფები გამოყოფილი იყო: ფურტიო, ნენია, ბუთურაული, გუნდაური. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.. მიმდებარე სოფლებია. ფურტიო 250 კომლი, ბუთურაული 110 კომლი, ნენია 160 კომლი, გუნდაურში 12 კომლი.

#4 სამცველო. ტყის მცველი --- ჯემალ ხუჯაძე ,სამცველოს საერთო ფართობი 1197 ჰექტარი. მათში შემავალი კვარტლებია: ცინარეთი, ლაკლაკეთი, ოკისი, მეჭყერთა, სეჯილი, საქორეტყე, ოღრიალი. სულ 7 კვარტალი. Aაქედან ტყეკაფები გამოყოფილი იყო: ცინარეთი, ოკისი, სეჯილი, ოღრიალი, მეჭყერთა. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.  ახალი გზა. მიმდებარე სოფლებია. ცინარეთი 40 კომლი, ლაკლაკეთი 30 კომლი, ოკისი 15 კომლი, მეჭყერთა 5 კომლი.

#5 სამცველო. ტყის მცველი --- ზურაბ ზოიძე ,სამცველოს. საერთო ფართობი 1776 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.#4-5-6-7-8 წაბლანა, უჩამბა, მოფრინეთი, ღომა. სულ 10 კვარტალი. Aაქედან ტყეკაფები გამოყოფილი იყო: #4-6-7-9 და უჩამბაში. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. გასულ და მიმდინარე წელში ახალი გზის გაყვანა იყო 500მ. კვარტალ #4-ში ასევე კვ. უჩამბაში გაყვანილი იყო 500მ. ახალი გზა. მიმდებარე სოფლებია. უჩამბა 60 კომლი, წაბლანა 70 კომლი.

#6 სამცველო. ტყის მცველი --- ხასან დავითაძე, სამცველოს საერთო ფართობი 1920 ჰექტარი. მათში შემავალი კვარტლებია: კვ.#20-21-22-23-24-25 ტბეთი, გოგაძეები, ვერხვანა, კვირიაული, გორი, თილვანა, რიკიხიდი. სულ 13 კვარტალი. Aაქედან ტყეკაფები გამოყოფილი იყო: #20-21-24 ტბეთი და გოგაძეებში. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.  მიმდებარე სოფლებია :ტბეთი 45 კომლი, გოგაძეებში 50 კომლი, ვერხვანა 15 კომლი, გორი 10 კომლი.

#7 სამცველო. ტყის მცველი --- ლევან აბაშიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 2015 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.#10-11-12-13-14 ჯაბნიძეები, ქიძინიძეები, დრო, დათვიფოქი, საუგულე, კიბიათხევი. სულ 11 კვარტალი. აქედან ტყეკაფები გამოყოფილი იყო: კვ.#10-11-12 დათვიფოქში, დროში, ჯაბნიძეებში, ქიძინიძეებში, საუგულეში. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.. მიმდებარე სოფლებია. ქიძინიძეები 70 კომლი, ჯაბნიძეები 100 კომლი, დრო 8 კომლი.

#8 სამცველო. ტყის მცველი --- ზვიად ფუტკარაძე სამცველოს საერთო ფართობი 1846 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.#15,17,26, დღვანი, ლომანაური, გოგნიაური, დოლაბი, გორგივლი, ლეკნარი. M მიმდებარე სოფლებია. დღვანი 65 კომლი, ლომანაური 25 კომლი, გოგინაური 40 კომლი, გორგივლი 5 კომლი. 

#9 სამცველო. ტყის მცველი --- ზვიად თამაზის ძე ფუტკარაძე.სამცველოს საერთო ფართობი 1906 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.#16-18-19-27-28-29-30-31, კვიახიძეები, ბალვანა, საბერწია. სულ 11 კვარტალი. Aაქედან ტყეკაფები გამოყოფილი იყო: #16-19-27-28-29-31, კვიახიძეებში. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.

ოლადაურის სატყეო --  სატყეოს უფროსი : ვაჟა ხიმშიაშვილი. საერთო ფართობი 10180 ჰექტარი. სატყეო დაყოფილია 6 სამცველოდ. 2014 წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 1800 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო გზა,ხოლო შეკეთებული იქნა 7361 გრძ. მეტრი არსებული გზა.2015 წელში დაგეგმილია 5000 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.

#1 სამცველო. ტყის მცველი ---რევაზ ფუტკარაძე ,სამცველოს საერთო ფართობი 2400 ჰექტარი, მასში შემავალი კვარტლებია: #1-2. გორის ფერდი და სოფლების ოლადაურის, მაწყვალთის და კარაპეტის სასოფლო ტყეები. აქედან ტყეკაფი გამოყოფილია #1 კვარტალში სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფი სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში აღნიშნულ ტყეკაფში გაყვანილი იქნა 350მ. სატყეო დანიშნულების ახალი გზა და შეკეთებული იქნა 100მ ძველი გზა. მიმდებარე სოფლებია: კარაპეტი 30 კომლი, მაწყვალთა 57 კომლი, ოლადაური 55 კომლი. 

#2 სამცველო.. ტყის მცველი --- ლევან ბერიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1903 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია #3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13. ჭკავნარი, ახალშენი და სოფლების მახალაკიძეების, გორის და პაპოშვილების საფარი ტყეები. აქედან მიმდინარე წელში ტყეკაფი გამოყოფილი იყო სოციალური ჭრების სარგებლობისთვის #6-11 კვარტლებში.

კვ.#6-ში მიმდინარე წელში გაყვანილი იქნა 600 მ სატყეო დანიშნულების ახალი გზა რომელიც ემსახურებოდა სოფ. მახალაკიძეების და პაპოშვილების 104 კომლიან მოსახლეობას სოციალური ჭრების ხე-ტყის მოპოვების მიზნით.

#3 სამცველო ტყის მცველი ბეჟან ბაკურიძე. საერთო ფართობი 1677 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია #15-16-17-18-19-20-21. ტომაშეთი, შუბნის და წელათის საფარი ტყეები. აქედან მიმდინარე წელში ტყეკაფი გამოყოფილი იყო სოციალური ჭრების სარგებლობისთვის #15-18-19-20 კვარტლებში.. მიმდებარე სოფლებია: ტომაშეთი 25 კომლი, შუბანი 32 კომლი, ვაკე 11 კომლი.

#4 სამცველო ტყის მცველი --- ლევან სურმანიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1594 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია #19-26-28-29-30-31-32-33. ჯინალი, ლელვანი და საბაჟო. აქედან მიმდინარე წელში ტყეკაფი გამოყოფილი იყო სოციალური ჭრების სარგებლობისთვის #26-27-30-31-32 კვარტლებში. გასულ და მიმდინარე წელში აღნიშნულ ტყეკაფებში ახალი გზის მშენებლობა არ ყოფილა მხოლოდ მიმდინარე წელს კვ.#31-ში შეკეთებული იქნა 600მ არსებული გზა. მიმდებარე სოფელია წელათი. აღნიშნულ ტყეკაფს სოციალური ჭრებით სარგებლობს მთა ჯინალი 100 კომლი, წელათი 10 კომლი და ნაწილობრივ ზოგადად შუბნის და ოლადაურის სხვა სოფლები.

მთა ჯინალის მოსახლეობის სოციალური ჭრების სარგებლობისათვის საჭიროა კვ.#32 და კვ.#31_ში 500 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. 800მ ახალი გზა გაყვანა და არსებული გზის 200მ შეკეთება.

#5 სამცველო. ტყის მცველი --- ბაგრატ მიქელაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 920 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია #22-23-24-25. ჩირუხი, კვესაური, ძველთა. მიმდინარე წელში ტყეკაფი გამოყოფილი იყო სოციალური ჭრებით სარგებლობისთვის კვ.#22-23-24-25 რომლებიც ემსახურებოდა მთა ჩირუხს 140 კომლი, მთა კვესაური 11 კომლი, მთა ძველთა 12 კომლი და ნაწილობრივ სოფ. დარჩიიძეების 35 კომლიან მოსახლეობას.

კვ.#24-25-ში მიმდინარე წელში გაყვანილი იქნა 600მ სატყეო დანიშნულების ახალი გზა.

#6 სამცველო. ტყის მცველი --- ნუგზარ ებრალიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1683 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია #14 კობალთა, დარჩიძეები, ერდვართი, და ბოგილის საფარი ტყეები. აქედან მიმდინარე წელში ტყეკაფი გამოყოფილი იყო სოციალური ჭრების სარგებლობისთვის #14 და კობალთაში. კვ.#14_ში სარგებლობდა სოფ. იაკობაური 16 კომლი, დარჩიძეები 15 კომლი. კვ.კობალთის ტყეკაფით სარგებლობდა სოფ.კობალთის 16 კომლიანი მოსახლეობა. აღნიშნულ ტყეკაფებში მიმდინარე წელში კვ.#14-ში შეკეთებული იქნა 200მ არსებული გზა.

ჭვანის სატყეო -- სატყეოს უფროსი :მალხაზ ბოლქვაძე. საერთო ფართობი 15186 ჰექტარი. სატყეო დაყოფილია 7 სამცველოდ. 2014 წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა  480 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო  დანიშნულების გზა, შეკეთებული იქნა 4100 გრძ. მეტრი არსებული გზა. 2015 წელში დაგეგმილია3100 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.

#1 სამცველო. ტყის მცველი --- რამინ კილაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 3890 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.18-19-23-24-25-46-47. ტაკიძეები, ცივაძეები, ჭვანა, ცხემლისი, ცეკვა სულ 13 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#23-46 ტაკიძეები-ცივაძეები, ჭვანა, ცხემლისი-ცეკვა. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.  მიმდებარე სოფლებია: ტაკიძეები 120 კომლი, ცივაძეები 30 კომლი, ჭვანა 70 კომლი, ცხემლისი 30 კომლი, ცეკვა 20 კომლი.

#2 სამცველო. ტყის მცველი --- ჯამბულ ფუტკარაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1700 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.#20-21-22-26-27-28-29-32 ხაბელაშვილები, ჟანივრი, ნაგომარი. სულ 11 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#26-28 ნაგომარი, ჟანივრი-ხაბელაშვილები. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.მიმდებარე სოფლებია: ნაგომარი 5 კომლი, ჟანივრი 30 კომლი, ხაბელაშვილები 80 კომლი,

#3 სამცველო. ტყის მცველი --- ამირან დავითაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 2300 ჰექტარი. მათში შემავალი კვარტლებია: კვ.1-2-3-4-5-6-7-8.-9-11-12-13-14-15-16-30-31-37 ნაღვარევი, ძაღიანი სულ 21 კვარტალი, აქდან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#9-16 სოფ. ნაღვარევში სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდებარე სოფლებია: ნაღვარევი 80 კომლი, მთა მერიაყელი 60 კომლი.

   კვ.#16-ში შესაძლებელია 400 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. საჭიროებს ახალი გზის მშენაბლობას 400მ და არსებული გზის შეკეთებას 400მ.

#4 სამცველო. ტყის მცველი --- ნოდარ ჭაღალიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 2714 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.17-33-34-35-36-38-39-40-41-42 ინწკირვეთი. სულ 11 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#34-40-41-42 ინწკირვეთში. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.  კვ.#34-ში შეკეთდა არსებული გზა. მიმდებარე სოფლებია: ინწკირვეთი 80 კომლი, მთა გორა 10 კომლი.

#5 სამცველო. ტყის მცველი --- რამაზ კილაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1869 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.ბრილი, კავიანი, ვარჯანაული, ზემოხევი, სულ 4 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.ბრილი, კავიანი, ვარჯანაული, ზემოხევი. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.  მიმდებარე სოფლებია: ბრილი 80 კომლი, ვარჯანაული 30 კომლი, ზემოხევი 30 კომლი

#6 სამცველო. ტყის მცველი --- ილია ჯინჭარაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1440 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.#43-44 ბარათაული. სულ 3 კვარტალი, აქადან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#43-44 ბარათაული. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. . კვ.#43-ში ახალი გზა გაყვანილი იყო 400მ. #44_ში   არსებული გზა შეკეთდა 400მ. მიმდებარე სოფლებია: ბარათაული 85 კომლი, ვანი 15 კომლი,

#7 სამცველო. ტყის მცველი --- მალხაზ მსახურაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1273 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: კვ.ჭალა. წყაროთა. Gგომარდული, საყავრია, სულ 14 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.ჭალა, წყაროთა, გომარდული, საყავარია. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.  მიმდებარე სოფლებია: ჭალა 80 კომლი, წყაროთა 80 კომლი, საყავრია 10 კომლი, გომარდული 40 კომლი.

 

Pin It