ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

ქობულეთი

ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაცია:ადმინისტრაციის დირექტორი მამია ცივაძე

ქობულეთის სატყეო ადმინისტრაციის ფართობი 23790.8 ჰექტარია, რომელიც შედგება 4 სატყეო უბნისაგან

    ჩაქვის სატყეო – სატყეოს უფროსი ზაური ინაიშვილი  
    ქობულეთის სატყეო--- სატყეოს უფროსი გიორგი მსხალაძე
    აჭი გოგიეთის სატყეო --- სატყეოს უფროსი ზურაბ ხაჯიშვილი
    თიკერის სატყეო --- სატყეოს უფროსი მერაბ ნაკაიძე

აჭი გოგიეთის სატყეო. სატყეოს უფროსი ზურაბ ხაჯიშვილი. ტყის. საერთო ფართობი 11203 ჰექტარია. სატყეო დაყოფილია 6 სამცველოდ. აჭი-გოგიეთის #1 და #2 სამცველოები ამარაგებს ქედისა და შუეხევის მოიალაღე 160 მოსახლეს II ხარისხის ხე ტყით. გარდა ამისა ამარაგებს ქობულეთის რაიონის მოსახლეობას I და II ხარისხის ხე ტყით. 2014 წელში გაყვანილი იქნა 700 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა და შეკეთდა 5800 გრძ. მეტრი არსებული გზა, ხოლო 2015 წელში დაგეგმილია 1300 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის გაყვანა.

#1 სამცველო -- ტყის მცველი ჯუმბერ ვერულიძე, ტყის საერთო ფართობი 2329 ჰექტარი, მათში შემავალი კვარტლებია, 18.19.23.24.33.34.48.49.57.58.36.50.52.53.54. სულ 15 კვარტალი , აქედან მოქმედი არის 50.53.54 კვარტალი. 

 #2 სამცველო -- ტყის მცველი დავით ცეცხლაძე საერთო ფართობი 1435 ჰექტარია, მათში შემავალი კვარტლებია 35.17.20.21.22.37.51.55.56.15.16. სულ 11 კვარტალი, აქედა მოქმედი არის 4 კვარტალი 35.55.51.56.

 #3 სამცველო -- ტყის მცველი  გიორგი ხინიკაძე. ტყის საერთო ფართობი 2517 ჰექტარია მათში შემავალი კვარტლებია 1.2.3.4.5.6.12.13.14.32.43.44.45.46.47. აჭი-100 სულ 16 კვარტალი. მოსაზღვრე სოფლებია აჭი, ქაქუთი.

#4 სამცველო -- ტყის მცველი დავით კეკეიშვილი. ტყის საერთო ფართობი 1972 ჰექტარია მათში შემავალი კვარტლებია 7.8.9.10.11.25.27.30.31.40.41.42. 103 ნაცხავატევი, გოგმაჩაური. ქაქუთი. სულ 15 კვარტალი. აქედან მოქმედი არის 10.11. 103-ნაცხავატევი ქაქუთი და გოგმაჩაური. დანარჩენი კვარტლები მიუალია უგზოობის გამო. კვარტალი 7.8.9 .ჭრაგავლილი ფართობებია. მოსაზღვრე სოფლებია ქაქუთი ნაცხავატევი, გოგმაჩაური, სკურა.

 #5 სამცველო -- ტყის მცველი  ელდარ ტაკიძე. ტყის საერტო ფართობი 1373 ჰექტარია მათში შემავალი კვარტლებია 61.62.63.26.28.29.38.39 სულ 8 კვარტალი მოქმედი არის 61 კვატალი. ესაზღვრება სოფელი ჭახათი.

#6 სამცველო -- ტყის მცველი  ავთანდილ ხახუტაიშვილი. ტყის  საერთო ფართობი 561 ჰექტარია მათში შემავალი კვარტლებია 59.60 და კვარტალი ჩეხედანა მოსაზღვრე სოფლებია აჭყვისთავი, ჩეხედანა, ლეღვა. მოქმედი არის 59 და კვატალი ჩეხედანა. 

თიკერის სატყეო სატყეო. სატყეოს უფროსი - მერაბ ნაკაიძე. ტყის საერთო ფართობი 837 ჰექტარია. სატყეო დაყოფილია 2 სამცველოდ

#1 სამცველო -- ტყის მცველი თენგიზ სურმანიძე. ტყის საერთო ფართობი 593 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 1.2.3.4.5. სადაც შესაძლებელია მხოლოდ თოვლისა და ქარისაგან მოთხრილ მოტეხილი ხე ტყის მონიშვნა ჭრისათვის. რეგისტრირებულია 1435 კომლი. მოსაზღვრე სოფლებია ჩოლოქის დასახლება, თიკერი, ცეცხლაური, ოჩხამური, ჯიხანჯური.

#2 სამცველო -- ტყის მცველი  სულიკო ხინიკაძე. ტყის საერთო ფართობი 244 ჰექტარია. ფართობი უმეტესი ნაწილი დაფარულია ისლითა და ევკალიპტის ბუნებრივი აღმონაცენით. არის ბამბუკის პლანტაცია.

ჩაქვის სატყეო. სატყეოს უფროსი ზაური ინაიშვილი. ტყის საერთო ფართობი 3941 ჰექტარია,რომელიც დაყოფილია 3 სამცველოდ. 2014 წელში გაყვანილი იქნა 880 გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა და შეკეთდა 2080 გრძ. მეტრი არსებული გზა, ხოლო 2015 წელში დაგეგმილია 900 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის გაყვანა.

#1 სამცველო -- ტყის მცველი  მერაბ ყურშუბაძე. ტყის ფართობი 726 ჰექტარია მასში შემავალი კვარტლებია 45.46.47. კვარტალი შუამთა და კვარტალი ყურშუბაძეები სულ 5 კვარტალი. ხუთივე კვარტალში მონიშნული იყო ტყეკაფი მოსახლეობისათვი I და II ხარისხის ხე ტყის გასაცემად. 

#2 სამცველო ტყის მცველი ზურაბ კონცელიძე. ტყის ფართობი 832 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 1.2.3.4. კვარტალი ხალა და კვარტალი ხალისთავი.  სოფელში რეგისტრირებულია 960 კომლი. მოსაზღვრე სოფლებია ჩაისუბანი, ჩაქვისთავი, გორგაძეები აჭყვა, საჩინო, წითელი ოქტომბერი.

#3 სამცველო -- ტყის მცველი გიზო ხალვაში. ტყის ფართობი 695 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 42.43. კვარტალი ჩაქვისთავი. რეგისტრირებულია 300 კომლი. ესაზღვრება სოფლები ხალა, ჩაისუბანი ჩაქვისთავი.

ქობულეთის სატყეო. სატყეოს უფროსი --- გიორგი მსხალაძე. ტყის საერთო ფართობი 7989 ჰექტარია. სატყეო დაყოფილია 6 სამცველოდ. 2014 წელში გაყვანილი იქნა 2500გრძ. მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა და შეკეთდა 9200 გრძ. მეტრი არსებული გზა, ხოლო 2015 წელში დაგეგმილია 3400 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის გაყვანა.

#1 სამცველო -- . ტყის მცველი  თემური მოწყობილი, ტყის ფართობი 1739 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 8.9.10.35.36.37. კვარტალი კეჭიეთი.კვარტალი კობალაური. კვარტალი ცხემვანი, ტყემაკარავი.  ესაზღვრება სოფლები კეჭიეთი, კობალაური, ცხემვანი.

#2 სამცველო- ტყის მცველი ბადრი ცეცხლაძე. ტყის ფართობი 1272 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია კვარტალი ჭახათი .კვარტალი კოხი.კვარტალი სოდომური, კვარტალი ნათაბიარი-კოხი,  რეგისტრირებულია 465 კომლი. ესაზღვრება სოფლები ჭახათი, კოხი, სოდომური, ნათაბიარი.

#3 სამცველო -- ტყის მცველი  ნუკრი ჯაფარიძე. ტყის ფართობი 909 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 1.2.3.4.5.6.7. რეგისტრირებულია 239 კომლი. ესაზღვრება სოფლები კოხი, სოფელი ქობულეთი.

#4 სამცველო -- ტყის მცველი  მამია კახიძე. ტყის ფართობი 942 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 11.12.13.14.19.20.  რეგისტრირებულია 323 კომლი. ესაზღვრება სოფლები სამება, სოფელი ქობულეთი

#5 სამცველო- ტყის მცველი --- დურსუნ ვერულიძე. ტყის ფართობი 1165 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 34.16.17.18.21.23.22.24 .ესაზღვრება სოფლები კვირიკე, ზედა კვირიკე, შვერნიკი.

#6 სამცველო -- ტყის მცველი  მალხაზ კაკალაძე. ტყის ფართობი 1434 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 25.26.27.29.30.28.15.31.32.33..სულ 10 კვარტალი.  კვარტალი 29.30.31.32.33 მიუალი ტყეებია.  რეგისტრირებულია 1049 კომლი. ესაზღვრება სოფლები ბობოყვათი, დაგვა.

           

Pin It