ადმინისტრაციული სამსახური : 422 27 28 93       ქარ | ENG

Mobile menu

ქედა

ქედის სატყეო ადმინისტრაცია: ადმინისტრაციის დირექტორი ჯემალ  ბერიძე

ქედის სატყეო ადმინისტრაციის ფართობი 37570 ჰექტარია, სატყეო შედგება 3 სატყეო უბნისაგან

    მერისის სატყეო -- სატყეოს უფროსი: მალხაზ საკანდელიძე
    მახუნცეთის სატყეო -- სატყეოს უფროსი: ჯემალ ჩხუბაძე
    ცხმორისის სატყეო -- სატყეოს უფროსი: თემურ პაპუნაძე

მერისის სატყეო. სატყეოს უფროსი --- მალხაზ საკანდელიძე. საერთო ფართობი 14516 ჰექტარი. სატყეო დაყოფილია 7 სამცველოდ. 2014 წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 820 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა.შეკეთდა 2512გრძ.მეტრი არსებული გზა,ხოლო 2015 წელში დაგეგმილია 1200 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.

       #1 სამცველო, ტყის მცველი --- ჯუმბერ დოლიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1488 ჰექტარი. მათში შემავალი კვარტლებია: 1-2-3-5-11-,,გარეტყე”-,,სილიბაური”. სულ 7 კვარტალი, . . მიმდებარე სოფლებია მერისი 75 კომლი, გარეტყე 18 კომლი და დაბა ქედა 100 კომლი.

     კვარტალ #3_ში შესაძლებელია 400 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 300 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 200 გრძ.მეტრი. მიმდებარე სოფლებია მერისი 75 კომლი, სოფელი გარეტყე 18 კომლი და დაბა ქედა 100 კომლი.

     კვარტალ #5_ში შესაძლებელია 300 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 200 გრძ.მეტრი და შეკეთება 100 გრძ.მეტრი.

     #2 სამცველო, ტყის მცველი --- ნოდარ ჯაბნიძე, სამცველოს საერთო ფართობი 2948 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: 4-6-8-7-13-14-27-39-47-12-45-46-44-,,ნამონასტრევი”-,,მერისი”. სულ 15 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#4-6-,,ნამონასტრევი”-,,მერისი” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდებარე სოფლებია სილიბაური 19 კომლი, სოფელი ნამონასტრევი 12 კომლი და დაბა ქედა 100 კომლი.

   კვარტალ #6_ში შესაძლებელია 350 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 100 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 400 გრძ.მეტრი.  

   #3 სამცველო, ტყის მცველი --- აკაკი ხალვაში, საერთო ფართობი 3517 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: 9-10-24-25-35-36-40-41-42-43-48-49-38-50-51-52-53-54-55,,სიხალიძეები”. სულ 20 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#9-10-41-42-52,,სიხალიძეები” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. გასულ და მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე გაკეთდა ახალი გზა 800 გრძ.მეტრი. მიმდებარე სოფლებია გუნდაური 45 კომლი, დაბა ქედა 30 კომლი.

   კვარტალ #41_ში შესაძლებელია 1200 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 600 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 400 გრძ.მეტრი.

     #4 სამცველო, ტყის მცველი --- აკაკი ნაკაშიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1419 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: 20-30-31-32-33-34-,,ოქტომბერი”. სულ 7 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#20-30-31-32-33-,,ოქტომბერი” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. გასულ და მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე ახალი გზის მშენებლობა არ ყოფილა მხოლოდ შეკეთებული იქნა 200 გრძ.მ.სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა. მიმდებარე სოფლებია ოქტომბერი 55 კომლი, მეძიბნა 58 კომლი, დაბა ქედა 55 კომლი.

   კვარტალ #20-_ში შესაძლებელია 350 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 150 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 300 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #31_ში შესაძლებელია 250 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილია გზის შეკეთება 300 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #33-_ში შესაძლებელია 400 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 200 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 300 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #32-_ში შესაძლებელია 250 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 100 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 150 გრძ.მეტრი.

   #5 სამცველო, ტყის მცველი --- რომან თურმანიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1493 ჰექტარი. მათში შემავალი კვარტლებია: 16-17-19-21-28-29,,ორცვა”-,,ძენწმანი”-,,შევაბური”. სულ 9 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#16-17-19-21-,,ორცვა”-,,ძენწმანი”-,,შევაბური” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე გაკეთდა ახალი გზა 200 გრძ.მეტრი შეკეთებული იქნა 100 გრძ.მ.სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა მიმდებარე სოფლებია ორცვა 87 კომლი, შევაბური 22 კომლი, დაბა ქედა 105 კომლი, ძენწმანი 60 კომლი.

   კვარტალ #21_ში შესაძლებელია 500 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 100 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 200 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #16_ში შესაძლებელია 200 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 100 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 300 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #17_ში შესაძლებელია 250 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია გზის შეკეთება 200 გრძ.მეტრი.

   #6 სამცველო, ტყის მცველი --- გოჩა მანველიძე ,სამცველოს საერთო ფართობი 1218 ჰექტარი. მათსში შემავალი კვარტლებია: 56-,,ზენდიდი”-,,გულები”-,,ხუნკუდა”-,,ცხემნა”. სულ 5 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.# 56-,,ზენდიდი”-,,გულები”-,,ხუნკუდა”-,,ცხემნა”. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. გასულ და მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე გაკეთდა ახალი გზა 400 გრძ.მეტრი. მიმდებარე სოფლებია ზენდიდი 70 კომლი, გულები 58 კომლი, ხუნკუდა 28 კომლი, ცხემნა 29 კოლმი.

     კვარტალ #,,ზენდიდ_ში” შესაძლებელია 250 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 100 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 200 გრძ.მეტრი.

     კვარტალ #,,გულებ_ში” შესაძლებელია 200 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 100 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 200 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #,,ხუნკუდა_ში” შესაძლებელია 200 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 100 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 100 გრძ.მეტრი.

   #7 სამცველო, ტყის მცველი --- ნევრო შარაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1757 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: 22-23-26-37-,,კუჭულა”-,,აქუცა”-,,ინაშარიძეები”-,,მეძიბნა”. სულ 8 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.# 26-37-,,კუჭულა”-,,აქუცა”-,,ინაშარიძეები”-,,მეძიბნა”. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე გაკეთდა ახალი გზა 150 გრძ.მეტრი და შეკეთება 100 გრძ.მეტრი. მიმდებარე სოფლებია ინაშარიძეები 45 კომლი, აქუცა 60 კომლი, კუჭულა 48 კომლი, დაბა ქედა 60 კომლი.

     კვარტალ #37_ში შესაძლებელია 650 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. საჭიროა ტყეკაფის ასათვისებლად 550 გრძ.მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 200 გრძ.მეტრი შეკეთება.  

#..... სამცველო, ტყის მცველი_ნოდარ მახარაძე,(მახუნცეთი) საერთო ფართობი 585 ჰექტარი. მასში შემავალი კვარტლებია: 15-18-,,ქედა”. სულ 3 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.# 15-,,ქედა” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე გაკეთდა ახალი გზა 150 გრძ.მეტრი და შეკეთება 100 გრძ.მეტრი. მიმდებარე სოფლებია კოლოტაური 52 კომლი, ხოხნა 27 კომლი.

   კვარტალ #15_ში შესაძლებელია 650 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 500 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 300 გრძ.მეტრი.

  .

მახუნცეთის სატყეო. სატყეოს უფროსი --- ჯემალ ჩხუბაძე საერთო ფართობი 10939 ჰექტარი. სატყეო დაყოფილია 7 სამცველოდ.2014წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 2770 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო გზა,შეკეთდა 5976 გრძ.მეტრი არსებული გზა,2015 წელში დაგეგმილია 2400 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზის მშენებლობა.

 

   #1 სამცველო ტყის მცველი --- მუხრან კოჩაძე, სამცველს საერთო ფართობი 2072 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 13,14,15,16,23, ,,ჭალახმელა”, ,,დოლოგანი”, ,,ჭინკაძეები”, ,,საფარიძეები”, ,,დოხოძეები”. სულ 10 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#13,14,15,16, ,,ჭალახმელა”, ,,დოლოგანი”, ,,ჭინკაძეები”, ,,საფარიძეები”, ,,დოხოძეები”. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.. მიმდებარე სოფლებია: დოხოძეები, საფარიძეები, ჭინკაძეები და ჭალახმელა- სულ 149 კომლი.

   კვარტალ #14_ში შესაძლებელია 300 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია არსებული გზის შეკეთება 300 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #,,ჭინკაძეებ_ში” შესაძლებელია 400 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია არსებული გზის შეკეთება 400 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #16_ში შესაძლებელია 200 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია არსებული გზის შეკეთება 300 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #,,საფარიძეებ_ში” შესაძლებელია 500 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 700 გრძ.მეტრამდე და არსებული გზის შეკეთება 250 გრძ.მეტრი.

 

   #2 სამცველო ტყის მცველი --- მინდია აბესლამიძე საერთო ფართობი 1139 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია: 19,20, ,,მილისი”, ,,ნამლისევი”, ,,უჩხითი”, ,,ქოსოფელი” სულ 6 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#19,20 ,, მილისი”, ,,ნამლისევი”, ,,უჩხითი” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე ახალი გზა გავიდა მხოლოდ კვ #20-ში 600 გძივ მეტრზე. მიმდებარე სოფლებია: ნამლისევი, უჩხითი, მილისი და ქოსოფელი- სულ 142 კომლი.

   კვარტალ #20_ში შესაძლებელია 500 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია არსებული გზის შეკეთება 400 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #,,უჩხით_ში შესაძლებელია 700 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 700 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 800 გრძ.მეტრი.  

   #3 სამცველო ტყის მცველი --- ჯამბულ ღოღობერიძე,ცამცველოს საერთო ფართობი 1326 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია: 18-21-22, ,,ზედა ბზუბზუ”, ,,ქვედა ბზუბზუ”

სულ 5 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.# 18-21-22, ,,ზედა ბზუბზუ”, ,,ქვედა ბზუბზუ”სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე ახალი გზა გავიდა მხოლოდ კვ #18-ში 300 გძივ მეტრზე. კვ #22-ში 250 გძივ მეტრზე. მიმდებარე სოფლებია ზედა ბზუბზუ, ქვედა ბზუბზუ _ სულ 113 კომლი.

   კვარტალ #18_ში შესაძლებელია 200 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია არსებული გზის შეკეთება 200 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #22_ში შესაძლებელია 700 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 150 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 500 გრძ.მეტრი.  

   #4 სამცველო ტყის მცველი ---  ბადრი სამნიძე,სამცვცელოს საერთო ფართობი 1251 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია: 3, 5, 8, 23-, ,,პირველი მაისი”. სულ 5 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#5-8-,,პ.მაისში” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე ახალი გზა გავიდა მხოლოდ კვ #5-ში 450 გძივ მეტრზე. მიმდებარე სოფელია პ.მაისი 118 კომლი.

     კვარტალ #3_ში შესაძლებელია 600 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 500 გრძ.მეტრამდე და მისასვლელი გზის, კერძოდ კვ.#5-ში 1.5 კმ არსებული გზის რემონტი.

   #5 სამცველო ტყის მცველი ---ხასან ვარშანიძე,სამცველოს საერთო ფართობი 2012 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია: 7, 10, 11, 12, 23-, ,,ზედა მახუნცეთი”, ,,ქვედა მახუნცეთი”, ,,მახუნცეთი”, ,,ზუნდაგა”. სულ 9 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.# 7, 11, 12, ,,ზედა მახუნცეთი”, ,,ქვედა მახუნცეთი”, ,,მახუნცეთი”, ,,ზუნდაგა”. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე არსებული გზა შეკეთდა მხოლოდ კვ #10-ში 700 გძივ მეტრზე. მიმდებარე სოფლებია ზედა მახუნცეთი, ზუნდაგა, ქვედა მახუნცეთი, ბელტური, დაბა აწჰესი_სულ 175 კომლი.

     კვარტალ #10_ში შესაძლებელია 1000 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 800 გრძ.მეტრამდე და 400 გრძ.მეტრი არსებული გზის შეკეთება.

     კვარტალ #7_ში შესაძლებელია 200 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია არსებული გზის შეკეთება 200 გრძ.მეტრი.

   #6 სამცველო ტყის მცველი--- რეზო ფარტენაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1928 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია: 1, 2, 4, 23-, ,,აგარა”. სულ 5 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.# 4-და ,,აგარაში”. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდინარე წელში ზემოთ აღნიშნულ ტყეკაფებზე არსებული გზა შეკეთდა მხოლოდ კვ #4-ში 300 გძივ მეტრზე. მიმდებარე სოფელია აგარა 55 კომლი.

     კვარტალ #4_ში შესაძლებელია 500 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 300 გრძ.მეტრამდე და შეკეთება 200 გრძ.მეტრი.

   #7 სამცველო ტყის მცველი ----ნოდარი მახარაძე,სამცველოს საერთო ფართობი 1211 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია: 17, ,,კოლოტაური”. სულ 2 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#,,კოლოტაურში”. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდებარე სოფელია კოლოტაური, ჯინიში სულ 94 კომლი.

   კვარტალ #,,კოლოტაურ_ში შესაძლებელია 700 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის გაყვანა 700 გრძ.მეტრამდე და 300 გრძ.მეტრი არსებული გზის შეკეთება.

   სულ მახუნცეთის სატყეოში მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის მიზნით საჭიროა ტყეკაფზე შესასვლელი 3850 გრძ.მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 5650 გრძ. მეტრი არსებული გზის შეკეთება. ვიზუალური დათვალიერებით მოინიშნება 6500 კბმ. ხე-ტყე.

ცხმორისის სატყეო. სატყეოს უფროსი --- თემურ პაპუნიძე საერთო ფართობი 12115 ჰექტარი. სატყეო დაყოფილია 6 სამცველოდ.2014წელში სატყეო უბანზე გაყვანილი იქნა 2550 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო გზა, შეკეთდა 18200გრძ.მეტრი არსებული გზა.2015 წელში დაგეგმილია 1400 გრძ.მეტრი ახალი სატყეო სამეურნეო დანიშნულების გზა.

 

   #1 სამცველო ტყის მცველი --- თემურ ბოლქვაძე საერთო ფართობი 1912 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 1-2-3-4-5-6-,,წონიარისი”. სულ 7 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#3-5- და ,,წონიარისი”. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდებარე სოფელია წონიარისი 165 კომლი.

   კვარტალ #3_ში შესაძლებელია 400 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 200 გრძ. მეტრი არსებული გზის შეკეთება 300 გრძ.მეტრი.

   #2 სამცველო ტყის მცველი --- გენადი ბოლქვაძე საერთო ფართობი 2012 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 7-8-9-14-,,ახო”, ,,გეგელიძეები”, ,,გობრონეთი” სულ 6 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#7-8-9-14.-,,ახო”, ,,გეგელიძეები”, ,,გობრონეთი” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდებარე სოფლებია ახო 190 კომლი, გეგელიძეები 100 კომლი, გობრონეთი 60 კომლი.

   კვარტალ #7_ში შესაძლებელია 700 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 600 გრძ. მეტრი არსებული გზის შეკეთება 600 გრძ.მეტრი. კვარტალი #9-ში არსებული გზის შეკეთება 200 გრძ.მეტრი.

    

     #3 სამცველო ტყის მცველი --- გივი თედორაძე, საერთო ფართობი 1862 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 10-11-12-13-16-,,ვარჯანისი”, ,,საცხოვრია”, ,,ტიბეთა-კანტაური” სულ 9 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#11-12-13--,,ვარჯანისი”, ,,საცხოვრია”, ,,ტიბეთა-კანტაური”სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით.  მიმდებარე სოფლებია ვარჯანისი 66 კომლი, აბუქეთა 96 კომლი, ტიბეთა-კანტაური 64 კომლი.

   კვარტალ #11_ში შესაძლებელია 600 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 400 გრძ. მეტრი არსებული გზის

      #4 სამცველო ტყის მცველი --- ჯუმბერ ანანიძე საერთო ფართობი 1981 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 17-18-19-20-,,ცხმორისი”, ,,კოკოტაური”. სულ 6 კვარტალი, აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#17-18-19-20-,,კოკოტაური” სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდებარე სოფლებია ცხმორისი 150 კომლი, კოკოტაური 140 კომლი.

     კვარტალ #18_ში შესაძლებელია 600 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 300 გრძ. მეტრი.

   კვარტალ #20-ში შესაძლებელია 250 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 100 გრძ. მეტრი და შეკეთება 600 გრძ.მეტრი.  

   #5 სამცველო ტყის მცველი --- ამირან არძენაძე, საერთო ფართობი 2136 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 21-22-23-25-,,დანდალო”, ,,ხარაულა”, ,,ჯალაბაშვილები”, ,,ბალაძეები”, ,,მოსიაშვილები”. სულ 9 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#21-22-23-,,მოსიაშვილები”, ,,დანდალო”, ,,ხარაულა”, ,,ჯალაბაშვილები”. სადაც მიმდინარე წელში მოინიშნა ტყეკაფები სოციალური ჭრით. მიმდებარე სოფლებია ტაკიძეები 53 კომლი, გოგიაშვილები 40 კომლი, დანდალო 85 კომლი, ჯალაბაშვილები 79 კომლი, ხარაულა 165 კომლი, მოსიაშვილები 43 კომლი, ბალაძეები 25 კომლი.

   კვარტალ #22-ში შესაძლებელია 800 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 500 გრძ. მეტრი და შეკეთება 600 გრძ.მეტრი.     კვ.21-ში მხოლოდ შეკეთება 700 გრძ.მეტრი.

      #6 სამცველო ტყის მცველი --- რამაზ ხარაძე, საერთო ფართობი 2203 ჰექტარია. მასში შემავალი კვარტლებია 15-24-,,ვაიო”, ,,კვაშტა”, ,,ზვარე”, ,,ზესოფელი”, ,,სირაბიძეები” ,,ბოსტნები”. სულ 8 კვარტალი , აქედან ტყეკაფები გამოყოფილია კვ.#15-24,,ვაიო”, ,,კვაშტა”, ,,ზვარე”, ,,ზესოფელი”, ,,ბოსტნები”, ,,სირაბიძეები”. მიმდებარე სოფლებია ზვარე 40 კომლი, ზესოფელი 50 კომლი, ვაიო 100 კომლი, კვაშტა 120 კომლი.

   კვარტალ #ზვარე-ში შესაძლებელია 350 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 300 გრძ.მეტრი.

     კვარტალ #სირაბიძეებ-ში შესაძლებელია 300 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 200 გრძ.მეტრი და შეკეთება 700 გრძ.მეტრი. კვარტალ #ბოსტნებ-ში შესაძლებელია 250 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 100 გრძ.მეტრი და შეკეთება 400 გრძ.მეტრი.

   კვარტალ #ზესოფელ-ში შესაძლებელია 400 კბმ ხე-ტყის გამოყოფა. სადაც მიზანშეწონილად მიგვაჩნია ახალი გზის მშენებლობა 300 გრძ.მეტრი და შეკეთება 600 გრძ.მეტრი.

   სულ ცხმორისის სატყეოში მოსახლეობის შეშით უზრუნველყოფის მიზნით საჭიროა ტყეკაფზე შესასვლელი 2900 გრძ.მეტრი ახალი გზის მშენებლობა და 4800 გრძ. მეტრი არსებული გზის შეკეთება. ვიზუალური დათვალიერებით მოინიშნება 4750 კბმ. ხე-ტყე.

 

Pin It